další
předchozí
položky

Infographic

Imisní zátěž ve městech

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-40-cs
Publikováno 28.09.2016 Poslední změna 23.11.2020
Mnoho Evropanů je vystaveno škodlivé míře znečištění ovzduší. Až 30 % Evropanů žijících ve městech je vystaveno úrovním znečišťujících látek v ovzduší přesahujícím normy EU pro kvalitu ovzduší. A zhruba 98 % Evropanů žijících ve městech je vystaveno úrovním znečišťujících látek v ovzduší, jež Světová zdravotnická organizace považuje podle svých přísnějších měřítek za zdraví škodlivé.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů