следващ
предишен
елементи

Article

Електрическите автомобили — интелигентен избор в полза на околната среда

Смяна на език
Article Публикуван 21-01-2019 Последна промяна 22-12-2022
1 min read
По-добри ли са електрическите автомобили за климата и качеството на въздуха в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили? Срещнахме се с Андреас Унтерщалер, експерт по транспорта и околната среда от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), за да обсъдим плюсовете и минусите на електрическите автомобили, които са темата на новия доклад на ЕАОС.

Ще ни разкажете ли за основните констатации от неотдавнашния доклад на ЕАОС?

Наскоро ЕАОС публикува нов доклад относно механизма за докладване в областта на транспорта и околната среда (TERM). Основното заключение е, че от гледна точка на изменението на климата и качеството на въздуха електрическите автомобили категорично са за предпочитане пред бензиновите или дизеловите автомобили. Въпреки че обществеността изразява съмнения и несигурност относно екологичните ползи от електрическите автомобили, становището на науката е все по-категорично. Дори при настоящия електроенергиен микс в Европа, който продължава да включва големи количества електроенергия от въглища, ползите пак са очевидни. Те ще продължат да се увеличават в бъдеще с нарастването на дяла на енергията от възобновяеми източници в Европа.

Това е също един от първите доклади, в които идеята за кръговата икономика е включена в дискусията относно електрическите автомобили, като се обръща голямо внимание на повторната употреба, преработването и рециклирането. Съществуват множество научни изследвания относно въздействията на електрическите автомобили върху жизнения цикъл. ЕАОС събра всички тези знания и ги предостави на широката общественост. Трябва да станем по-добри в повторната употреба и рециклирането на електрическите автомобили и техните компоненти, за да сведем до минимум въздействието от тяхното производство върху околната среда. Краят на жизнения цикъл е особено важен за електрическите автомобили. Те съдържат множество метали и други важни суровини, за чиято преработка са нужни големи количества енергия и в чието производство понякога се използват токсични вещества. Поради това, ако можем да ги извлечем от съществуващите автомобили и да ги употребим повторно, ползата ще бъде огромна. Ако можем да вземем цял компонент като акумулатор и да го използваме за друга машина, това може значително да намали цялостното въздействие върху околната среда.

Какво може да се направи за по-голяма устойчивост на производството и използването на електрическите автомобили и за да се реализират пълните им ползи за околната среда и здравето?

В доклада изтъкваме някои важни заключения. Първо, трябва да се уверим, че електроенергията, нужна за производството и функционирането на електрическите автомобили, се добива от възобновяеми източници. В нашия доклад е показано, че този фактор оказва най-голямо влияние върху експлоатационните показатели на електрическия автомобил от гледна точка на околната среда и здравето. На второ място, трябва да направим тези автомобили издръжливи. Изключително важно е всеки произведен електрически автомобил да се използва максимално дълго. Ако с тях се изминават едва 70 000 км и след това те се бракуват, цялостните им резултати за околната среда не изглеждат толкова добри в сравнение с конвенционалните автомобили, защото при производството на електрически автомобили се използва повече енергия, отколкото за направата на конвенционален автомобил. Ако обаче бъдат изминати 150 000 км или повече, сравнението категорично е в полза на електрическите автомобили. На последно място, при бракуването на електрическия автомобил трябва максимално да оползотворим вложените в него материали.

Как се представят типичните електрически автомобили в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили? Може ли да се каже, че са 100 % чисти от гледна точка на емисиите на парникови газове? 

Трябва да се подчертае, че няма автомобил, който е 100 % чист. Този факт не се променя с въвеждането на електрическите автомобили. Това, което се опитваме да кажем, е, че ако наистина се налага да използвате автомобил, електрическият е по-добрият вариант за околната среда. Използването на обществен транспорт, ходенето пеша или отиването с велосипед на работа винаги ще бъдат много по-добри за околната среда. Автомобилът си е автомобил: замяната на един вид с друг няма да реши проблемите с транспорта, например задръстванията.

Електрическите двигатели просто са по-ефикасни от тези с вътрешно горене, затова по-голяма част от енергията в акумулатора се използва за придвижване на автомобила. Електрическите автомобили изразходват по-малко енергия, особено когато се карат в градовете. Освен това те не отделят емисии на отработени газове, които замърсяват въздуха, например азотен оксид или частици. Частици от амортизацията и износването на гумите продължават да се отделят, но като цяло тяхното количество е по-малко в сравнение с бензиновия или дизеловия автомобил. Освен това с електрическите автомобили се намалява шумът: те са по-тихи от конвенционалните автомобили, особено при по-ниски скорости.

От гледна точка на здравето основната полза е свързана с качеството на въздуха. Електроенергията, която се влага в електрическите автомобили, продължава да замърсява въздуха в известна степен, но тя се генерира от електроцентрали, които вероятно разполагат с по-добри средства за контрол на замърсяването от тези, които могат да се монтират в конвенционален автомобил. Освен това електроцентралите обикновено са разположени извън гъстонаселени райони.

Кои държави заемат челно място по популяризиране и използване на електрически автомобили?

Много европейски държави са активни в популяризирането на такива автомобили, особено Норвегия, която въведе амбициозни политики за повишаване на дела на електрическите автомобили и също така добра инфраструктура за зареждане. Нидерландия, Обединеното кралство и Франция са постигнали много. Ако държавите от ЕС бъдат взети заедно, Европейският съюз има голяма роля в световен план, наред със Съединените щати и Китай. Всички те инвестират огромни средства в електрическата мобилност.

Какво бихте казали относно опасенията на потребителите във връзка със зарядните точки и сметките за електричество? 

Потребителите изразяват множество опасения дали ще има достатъчно зарядни точки по магистралите или в паркингите, както и за натоварването на електроенергийната мрежа и разходите за електричество. Понастоящем по пътищата се движат много малко електрически автомобили. В някои градове те са повече, отколкото в други, но като цяло около 1,5 % от новите автомобили, продадени в Европа през изминалата година, са електрически (с акумулаторна батерия и хибридни автомобили с възможност за включване в електрическата мрежа). С появата на все повече електрически автомобили по пътищата е необходимо да разширим инфраструктурата. В някои от по-големите градове вече е изградена добра инфраструктура и броят на публично достъпните станции за зареждане нараства бързо през последните години.

Да, сметките за електричество ще се увеличат, но придвижването с електрически автомобил струва по-малко от придвижването с обикновен автомобил на бензин или дизел. Това помага постепенно да се компенсира високата покупна цена на електрическите автомобили.

В брифинга на ЕАОС от 2016 г. „Електрическите автомобили и енергийният сектор — въздействия върху бъдещите емисии в Европа“ са проучени въздействията върху електроенергийните мрежи. Ако 80 % от всички автомобили през 2050 г. са електрически, потреблението на електроенергия в ЕС вероятно би се увеличило с около 10 %. Огромният дял от потреблението на електроенергия ще продължава да се дължи на промишлеността и частните домакинства. Подобно на инфраструктурата за зареждане, електроенергийната мрежа също трябва да се разработва с увеличаването на електрическите автомобили по пътищата. Ще бъде трудно, но ЕС вече прави същото за включването на възобновяеми източници на енергия в мрежата.

Какво правят ЕС и Европейската комисия за насърчаване на използването на електрически автомобили?

През последното десетилетие ЕС като цяло насочва милиарди евро към изследвания в тази област и подкрепя бързото разширяване на инфраструктурата за зареждане. Освен това ЕС инвестира огромни средства и насърчава разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, което включва зарядни устройства за електрически автомобили, особено по основните европейски транзитни коридори.

Също така ЕС подкрепя развитието на производството на акумулатори в Европа, защото понастоящем акумулатори за електрически автомобили се произвеждат главно в Япония, Китай и Южна Корея. На последно място, ЕС изготвя общи правила и стандарти за електрическите автомобили и инфраструктурата за зареждане, за да могат хората да се придвижват свободно в Европа.

Andreas Unterstaller

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage