nästa
föregående
poster

Nyheter

Var redo med kameran!Europeiska miljöbyrån lanserar fototävlingen ZeroWaste PIX 2023

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2023-09-12 Senast ändrad 2023-09-12
1 min read
I år uppmanar vi fotografer i hela Europa att fånga både de goda och hållbara och de sämre och ohållbara vanorna och beteendena i fråga om produktion och konsumtion i vår vardag. I årets upplaga av Europeiska miljöbyråns (EEA) fototävling ”ZeroWaste PIX”, som lanseras i dag, uppmanar vi alla att reflektera över den moderna livsstilen.

Syftet med ZeroWaste PIX är att öka medvetenheten och inspirera till förändringar genom fotografier som till exempel kan visa fabriker, soptippar eller en offentlig koloniträdgård eller odlingslott som sammanför människor kring en gemensam känsla av mening. 

Våra produktionssystem och konsumtionsmönster är viktiga aspekter av vår ekonomi och försörjning. Som konsumenter åtnjuter vi många bekvämligheter och fördelar för vår livskvalitet tack vare industriproduktionen. Vi vet dock att detta sker till ett enormt högt pris för miljön och i allt högre grad för hälsan och välbefinnandet. Våra produktions- och konsumtionssystem har lett till ökade föroreningar och ständigt utnyttjande av resurser, vilket har försämrat vår natur och orsakat förlust av biologisk mångfald. 

Deltagarna kan skicka in bilder i fyra kategorier: 

  • Cirkulärt och smart 
  • Miljövänliga livsstilar 
  • Resursslösande produktion 
  • Konsumtionshysteri 

Vinnaren i varje kategori kommer att en prissumma 1 000 euro. Ytterligare priser delas ut för bästa ungdomsbidragsamt publikens favoritfoto, som utses genom en omröstning nätet. 

Deltagarna har fram till tisdagen den 3 oktober 2023 sig att delta med sina fotografier. Vinnarna kommer att tillkännages den 10 november 2023. 

 

Vem kan delta? 

Alla deltagare måste vara minst 18 år gamla och medborgare i någon av miljöbyråns 32 medlemsländer eller 6 samarbetsländer, det vill säga de 27 EU-medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. 

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 

Mer information om kategorierna, hur man deltar och tävlingsregler:

ZeroWaste PIX – EEA:s fototävling 2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder