следващ
предишен
елементи

Новини

Подгответе фотоапаратите си! ЕАОС стартира фотоконкурса „ZeroWaste PIX“ 2023

Смяна на език
Новини Публикуван 12-09-2023 Последна промяна 12-09-2023
1 min read
Тази година каним запалени фотографи от цяла Европа да заснемат както добрите (устойчиви), така и не толкова добрите (неустойчиви) модели на производство и потребление, навици и поведение в ежедневието ни. Тазгодишният фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „ZeroWaste PIX“, който стартира днес, призовава всички нас да се замислим за състоянието на съвременния начин на живот.

Целта наZeroWaste PIXе да повиши осведомеността и да вдъхнови за промяна, което да се предаде чрез снимки, независимо дали става дума за изображение на фабрики, депа за отпадъци или обществена градина, които обединяват хората около споделено чувство за цел. 

Нашите производствени системи и модели на потребление са жизненоважни аспекти на нашата икономика и поминък. Като потребители се радваме на многобройни удобства и ползи за качеството ни на живот благодарение на промишленото производство. Знаем обаче, че това е свързано с огромни разходи за околната среда и все повечеза собственото ни здраве и благополучие. Нашите системи за производство и потребление доведоха до по-голямо замърсяване и непрекъснат добив на ресурси, с което се влошава състоянието на природата и се причинява загуба на биологично разнообразие. 

Участниците могат да изпращат снимки в четири категории: 

  • Кръгова и интелигентна икономика 
  • Екологичен начин на живот 
  • Разточително производство 
  • Мания за потребление 

Победителят във всяка категория ще получи парична награда от 1 000 EUR. Допълнителни награди ще бъдат присъдени на най-добриямладучастник, както и налюбимата снимка на публиката, която се определя чрез гласуване онлайн. 

Участниците трябва да изпратят снимките си до вторник, 3 октомври 2023 г. Спечелилите проекти ще бъдат обявени на 10 ноември 2023 г. 

 

Кой може да участва?

Всички участници трябва да са навършили 18 години и да са граждани на една от 32-те държавичленки на ЕИП, или шестте сътрудничещи държави, включително 27-те държавичленки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Косово*, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. 

*Това наименование не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно Декларацията за независимост на Косово. 

Повече информация за категориите, начина на участие и правилата на конкурса:

„ZeroWaste PIX“ — Фотоконкурс на ЕАОС за 2023 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ