Låt en yrkesman byta oljan.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Ta din bil till en verkstad för att byta oljan. De samlar in den använda oljan och återvinner den.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100