Αλλάξτε λάδια στο συνεργείο.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Για την αλλαγή λαδιών πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας στο συνεργείο, όπου θα συλλέξουν και θα ανακυκλώσουν τα χρησιμοποιημένα λάδια.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100