Сменяйте маслото на колата си в автосервиз.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Закарайте колата си на автосервиз, за да й сменят маслото. Там ще вземат старото масло за рециклиране.
Действия към документ