Pověřte výměnou oleje odborníka.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Výměnou oleje pověřte opravnu automobilů. Opravny použitý olej shromažďují a recyklují.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100