Lase õli vahetada professionaalil.

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Vii auto õlivahetuseks töökotta. Seal kogutakse kasutatud õli kokku ja saadetakse jäätmekäitlusse.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100