Visste du att du kan minska luftföroreningarna genom att återvinna soporna?

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Om du återvinner glas, papper, batterier, motorolja och aluminiumburkar kan materialet återanvändas och du minskar mängden sopor som går till förbränning med upp till 70 procent.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100