Γνωρίζετε ότι μπορείτε να μειώσετε την ατμοσφαιρική ρύπανση ανακυκλώνοντας τα απορρίματά σας;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Ανακυκλώνοντας γυαλί, χαρτί, μπαταρίες, λάδια μηχανής και αλουμινένια κουτάκια, συμβάλλετε ώστε τα υλικά αυτά να ξαναχρησιμοποιηθούν μειώνοντας την ποσότητα των σκουπιδιών προς αποτέφρωση έως και 70%.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100