Vedel si, že recykláciou odpadu môžeš znížiť znečistenie ovzdušia?

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ak budete recyklovať sklo, papier, batérie, motorový olej a hliníkové plechovky, tieto materiály môžu byť opäť využité a tým znížite objem spaľovaného odpadu až o 70 %.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100