Věděli jste o tom, že recyklací svého odpadu můžete snížit znečištění ovzduší?

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Recyklované sklo, papír, baterie, motorový olej a hliníkové plechovky mohou být znovu použity. Recyklací tohoto materiálu snížíte objem odpadu, který končí ve spalovnách, a to až o 70 %.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100