Знаете ли, че можете да намалите замърсяването на въздуха като рециклирате отпадъците си?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ако рециклирате стъкло, хартия, батерии, моторно масло и алуминиеви консервни кутии, тези материали ще могат да се употребят повторно и така ще намалите обема на отпадъците с до 70%.
Действия към документ