Föregå med gott exempel!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Uppmuntra andra där du bor att skapa "tillflyktsorter" för biologisk mångfald. Hur då? Ett antal trädgårdar i rad kan skapa en korridor med biologisk mångfald till en park eller grönyta i närheten för vilda djur.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100