Daj dobry przykład!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Zachęć inne osoby mieszkające w Twojej okolicy do stworzenia „oaz” różnorodności biologicznej. Jak? Rząd ogrodów może stać się korytarzem łączącym dziką przyrodę z lokalnym parkiem lub terenem zielonym.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100