Anna head eeskuju!

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Julgusta oma kogukonna liikmeid looma bioloogilise mitmekesisuse pelgupaiku. Kuidas? Ühes reas paiknevatest aedadest võib moodustada bioloogilise mitmekesisuse koridori, mis seob elusloodust kohaliku pargi või rohealaga.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100