Δώστε το καλό παράδειγμα!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Παροτρύνετε τους γύρω σας να δημιουργήσουν ένα "καταφύγιο" βιοποικιλότητας. Πώς; Οι κήποι μπορούν να λειτουργήσουν ως δίοδος σύνδεσης της άγριας πανίδας με το κοντινό πάρκο ή κάποια έκταση πρασίνου.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100