Buďte príkladom!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Nabádajte ostatných ľudí žijúcich v okolí, aby vytvárali „ostrovčeky“ biodiverzity. Ako? Záhrady by mohli vytvoriť prechodný koridor pre voľne žijúce živočíchy vedúci do miestneho parku alebo do voľnej prírody.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100