Градска среда - Основни факт 5

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2013
Замърсителите на въздуха, а именно фини прахови частици и прекурсори на озона, се пренасят по въздуха на хиляди километри през територията на континента. В много градове само малка част от локалното замърсяване на въздуха се причинява от местни източници.
категории:
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100