επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Αστικό περιβάλλον - κύριο δεδομένο 5

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2013
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, περιλαμβανομένων των πρόδρομων ουσιών όζοντος και των σωματιδίων, μπορούν να διανύσουν αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταφερόμενοι από τον αέρα. Σε πολλές πόλεις, μέρος μόνο της τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης παράγεται από την ίδια την πόλη.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση air pollution
Ενέργειες Εγγράφων