dalje
prethodno
stavke

Urbani - ključna činjenica 5

Promijenite jezik
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Objavljeno 2013-11-28
Onečišćivači zraka, uključujući fine čestice i prekursore ozona, zrakom mogu putovati tisućama kilometara na drugu stranu kontinenta. U mnogim gradovima samo se dio lokalnog zagađenja zraka generira u gradu.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: air pollution
Radnje vezane za dokument