Pilsētvide - svarīgs fakts 5

Mainīt valodu
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicēts 28.11.2013
Gaisa piesārņotāji, tostarp smalkās daļiņas un ozona prekursori, var pārvietoties pa gaisu tūkstošiem kilometru attālumā visā kontinentā. Daudzās pilsētās tikai daļu no vietējā gaisa piesārņojuma rada pati pilsēta.
Dokumentu darbības
iegrāmatots zem: