nästa
föregående
poster

Tätortsmiljö - viktigt faktum 5

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-11-28
Luftföroreningar, bl.a. partiklar och ozonbildande ämnen, kan färdas tusentals kilometer i luften över kontinenten. I många städer är det bara en del av de lokala luftföroreningarna som alstras av staden själv.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under air pollution
Dokumentåtgärder