следващ
предишен
елементи

Градска среда - Основни факт 5

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2013
Замърсителите на въздуха, а именно фини прахови частици и прекурсори на озона, се пренасят по въздуха на хиляди километри през територията на континента. В много градове само малка част от локалното замърсяване на въздуха се причинява от местни източници.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: air pollution
Действия към документ