Využívanie pôdy - základná skutočnosť 1

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publikované 28. 11. 2013
Pôda je obmedzený zdroj a spôsob, akým sa využíva, je jedným z hlavných hnacích síl zmien životného prostredia so značným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry. Následne zmeny životného prostredia čoraz viac ovplyvňujú spôsob, akým Európania pôdu využívajú, pretože spoločenstvá pracujú na zmiernení a prispôsobení sa zmene klímy.
Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás