naslednji
prejšnji
zadetki

Bodi inovativen!

Spremeni jezik
Eco-Tip
Topics:
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
V službi sodelavce spodbujaj, naj za službena potovanja razvijejo trajnostno prevozno politiko. Lahko kupiš ogljikove kreditne točke za kompenzacijo letov, čim bolj zmanjšaš število fizičnih sestankov, ki vključujejo potovanje, z uporabo konferenčnih in videoklicev ali pa potuješ s spalnikom namesto z letalom.

Permalinks

Topics

Topics:
Akcije dokumenta