ďalej
späť
body

Infographic

Kolobeh vody — hlavné problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu a množstvo vody

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: water, water pollution
Akcie dokumentu