seuraava
edellinen
kohdat

Infographic

Veden kiertokulku — Merkittävimmät veden laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät

kuuluu seuraaviin kategorioihin: water, water pollution
tallenna toimenpiteet