Kupujte čerstvú zeleninu a ovocie, ktoré sú vypestované vo vašom okolí,

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
a to buď priamo od pestovateľa alebo na miestnom trhu s ovocím a zeleninou. Sezónne potraviny sú dobré pre Vás i pre životné prostredie. Zníži sa tým množstvo obalov a počet kilometrov, ktoré musia potraviny prekonať, kým sa dostanú k Vám, čím sa zníži aj znečistenie a množstvo odpadu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100