Купувайте пресни плодове и зеленчуци местно производство

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Или направо от производителя, или от местния селскостопански пазар. Сезонните плодове и зеленчуци са полезни и за вас, и за околната среда. Скъсяването на разстоянието, от което пътува храната ви и липсата на пакетиране намаляват замърсяването и боклука.
Действия към документ