Купувайте пресни плодове и зеленчуци местно производство

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Или направо от производителя, или от местния селскостопански пазар. Сезонните плодове и зеленчуци са полезни и за вас, и за околната среда. Скъсяването на разстоянието, от което пътува храната ви и липсата на пакетиране намаляват замърсяването и боклука.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100