Αγοράστε φρέσκα εγχώρια προϊόντα

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
είτε απευθείας από τους αγρότες είτε από τη λαϊκή αγορά της περιοχής σας. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι καλά τόσο για εσάς όσο και για το περιβάλλον. Η μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων που πρέπει να διανύσει το τρόφιμο για να φτάσει σε εσάς και ο περιορισμός των υλικών συσκευασίας μειώνει τη ρύπανση και την ποσότητα των απορριμμάτων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100