Köp lokalt producerade färska produkter

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
antingen direkt från bonden eller på en marknad med frukt och grönsaker från trakten. Säsongsbundna livsmedel är bra för dig och för miljön. Om man drar ner på antalet mil som maten färdas och på förpackningarna minskar mängden föroreningar och avfall.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100