Kupuj lokalnie produkowane świeże produkty

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
bezpośrednio od rolników albo na lokalnym targu warzywno-owocowym. Sezonowa żywność jest dobra dla Ciebie i dla środowiska. Ograniczenie ilości opakowań i kilometrów, które żywność musi przebyć w transporcie, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i ilość odpadów.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100