następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Jakość wody w unijnych kąpieliskach w dalszym ciągu dobra

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2010-06-09 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Czysta woda w kąpieliskach ma kluczowe znaczenie dla sektora turystyki oraz dla życia roślin i zwierząt. Coroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach przedstawione przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska pokazuje, że w 2009 r. 96 proc. nadmorskich terenów kąpielowych i 90 proc. kąpielisk nad rzekami i jeziorami spełniało minimalne wymogi. W sprawozdaniu określono również, gdzie można uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat kąpielisk.

Osiągnięcie dalszej poprawy jakości wody w europejskich kąpieliskach wymaga zaangażowania ze strony obywateli. Oznacza to przede wszystkim zanalizowanie aktualnego stanu środowiska, a następnie domaganie się zapewnienia czystszej wody przez odpowiednie organy. Nasze internetowe narzędzia zapewniają obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat środowiska oraz służą jako platforma do wymiany uwag.

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, profesor Jacqueline McGlade

Komisarz ds. ochrony środowiska, Janez Potočnik powiedział: „Dzięki unijnym i krajowym przepisom jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Nasze zadanie nie kończy się jednak na tym. Mimo dobrych wyników w zakresie jakości wody, osiąganych w ostatnim dziesięcioleciu, musimy w dalszym ciągu podejmować wysiłki, by stan ten utrzymać i poprawić.”

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, profesor Jacqueline McGlade, dodała: „Osiągnięcie dalszej poprawy jakości wody w europejskich kąpieliskach wymaga zaangażowania ze strony obywateli. Oznacza to przede wszystkim zanalizowanie aktualnego stanu środowiska, a następnie domaganie się zapewnienia czystszej wody przez odpowiednie organy. Nasze internetowe narzędzia zapewniają obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat środowiska oraz służą jako platforma do wymiany uwag.”

Wysiłki podejmowane w celu poprawy jakości wody w kąpieliskach należy rozpatrywać w kontekście europejskich działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu środowiska zgodnie z ramową dyrektywą wodną i ramową dyrektywą w sprawie środowiska morskiego.

Wyniki z 2009 r. potwierdzają długofalową pozytywną tendencję

Spośród 20 tys. kąpielisk monitorowanych w całej Unii Europejskiej w 2009 r. dwie trzecie znajduje się na terenach nadmorskich, a pozostałe nad rzekami i jeziorami. Zgodność z wartościami obowiązkowymi (minimalnymi wymogami jakości) w kąpieliskach nadmorskich wzrosła z 80 proc. w 1990 r. do 96 proc. w 2009 r. W przypadku wód śródlądowych wzrost ten był nawet większy i wyniósł z 52 proc. do 90 proc.

W latach 2008-2009 odnotowano nieznaczny spadek liczby kąpielisk spełniających minimalne wymogi, przy czym wyniósł on poniżej 1 punktu procentowego w przypadku kąpielisk nadmorskich i 3 punkty procentowe w przypadku kąpielisk śródlądowych. W tym samym okresie zgodność z bardziej rygorystycznymi „wartościami zalecanymi” wzrosła o niewiele poniżej 1 punktu procentowego w przypadku kąpielisk nadmorskich, osiągając wartość 89 proc, lecz jednocześnie zmniejszyła się o niewiele poniżej 3 punktów procentowych w przypadku kąpielisk śródlądowych, osiągając wartość 71 proc. Takie wahania roczne nie są niczym nadzwyczajnym w kontekście ostatnich lat.

Prawie wszystkie kąpieliska nadmorskie na Cyprze, we Francji, Grecji i Portugalii spełniały bardziej rygorystyczne wartości zalecane [1]. Tylko 2 proc. nadmorskich kąpielisk w UE objęto zakazem w 2009 r. Dotyczyło to głównie Włoch. Mimo że jakość wody w kąpieliskach śródlądowych jest bardziej zróżnicowana, znaczna większość tych kąpielisk w Finlandii, we Francji, w Niemczech i Szwecji również spełniała wartości zalecane.

Czternaście państw członkowskich monitoruje jakość wody zgodnie z nową dyrektywą dotyczącą wody w kąpieliskach

By określić jakość wody w kąpieliskach, jest ona badana pod kątem szeregu wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Państwa członkowskie muszą przestrzegać wartości obowiązkowych określonych w dyrektywie dotyczącej wody w kąpieliskach [2] przy czym mogą zamiast tego zdecydować się na przestrzeganie bardziej rygorystycznych (niewiążących) wartości zalecanych. W 2006 r. weszła w życie nowa dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach [3], w której uaktualniono wskaźniki i przepisy dotyczące monitorowania zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naukowej. W nowej dyrektywie położono większy nacisk na potrzebę informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach. Państwa członkowskie mają czas na pełne wdrożenie nowej dyrektywy do 2015 r., ale czternaście państw członkowskich (Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Słowacja, Szwecja i Węgry) już w sezonie kąpielowym w 2009 r. monitorowało jakość wody w kąpieliskach zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w nowej dyrektywie.

Dalsze informacje:

 

 

[1] Opóźnienia w zleceniu wykonania programu monitorowania w Grecji sprawiły, że 830 kąpielisk objętych monitorowaniem w 2008 r. nie było w odpowiedni sposób monitorowanych w 2009 r. i nie zostało uwzględnionych w ogólnych wynikach dotyczących Europy.

[2] Dyrektywa 76/160/EWG dotycząca jakości wody w kąpieliskach

[3] Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach

Permalinks

Akcje Dokumentu