Kvalita vod ke koupání v EU je i nadále vysoká

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 09.06.2010 Poslední změna 03.06.2016
Čistá voda ke koupání je zásadní jak pro klíčová hospodářská odvětví, jako např. cestovní ruch, tak pro rostliny i živočichy. Z každoroční zprávy o vodě ke koupání předložené Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí vyplývá, že 96 % pobřežních oblastí ke koupání a 90 % říčních a jezerních lokalit ke koupání splňovalo v roce 2009 minimální standardy. Zpráva rovněž uvádí, kde získat podrobné a aktuální informace o místech ke koupání.

Další zlepšení kvality evropských vod ke koupání vyžaduje zapojení občanů. To v prvé řadě znamená zjistit a pochopit současný stav našeho životního prostředí a poté po příslušných orgánech požadovat čistější vodu. Naše internetové nástroje umožňují občanům snadný přístup k environmentálním informacím a rovněž jim poskytují platformu, v níž mohou vyjádřit své připomínky

Profesorka Jacqueline McGlade

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Díky právním předpisům EU i členských států za posledních třicet let se kvalita evropských vod ke koupání značně zlepšila, naše práce však tímto nekončí. I přesto, že již desítku let dosahujeme vysoké kvality, musíme i nadále neustále usilovat o zlepšení a udržení těchto dobrých výsledků.“

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí, dodala: „Další zlepšení kvality evropských vod ke koupání vyžaduje zapojení občanů. To v prvé řadě znamená zjistit a pochopit současný stav našeho životního prostředí a poté po příslušných orgánech požadovat čistější vodu. Naše internetové nástroje umožňují občanům snadný přístup k environmentálním informacím a rovněž jim poskytují platformu, v níž mohou vyjádřit své připomínky.“

Na úsilí zlepšit kvalitu vod ke koupání by se mělo pohlížet v souvislosti se snahou EU dosáhnout dobrého ekologického a environmentálního stavu v souladu s rámcovými směrnicemi EU o vodě a mořském prostředí.

Výsledky za rok 2009 potvrzují dlouhodobý vzestupný trend

Z 20 000 oblastí ke koupání, které byly v Evropské unii v roce 2009 sledovány, se dvě třetiny nacházely na pobřeží a zbývající část u řek a jezer. Dodržování povinných hodnot (minimálních požadavků na kvalitu) se v pobřežních oblastech zvýšilo z 80 % v roce 1990 na 96 % v roce 2009. U vnitrozemských vod je nárůst ještě vyšší, a to z 52 % na 90 %.

Mezi roky 2008 a 2009 došlo k mírnému zhoršení v počtu vod ke koupání, které splňují minimální standardy, přičemž snížení činilo méně než 1 procentní bod u pobřežních lokalit a 3 procentní body u vnitrozemských vod ke koupání. Dodržování přísnějších „směrných hodnot“ se mezi lety 2008 a 2009 mírně zvýšilo o méně než 1 procentní bod u pobřežních lokalit (89 %), avšak u vnitrozemských vod se snížilo o méně než 3 procentní body na 71 %. Takové roční výkyvy nejsou s ohledem na situaci v minulých letech neobvyklé.

Téměř všechny pobřežní lokality ke koupání na Kypru, ve Francii, v Řecku a Portugalsku dodržely přísnější směrné hodnoty[1]. Koupání bylo v roce 2009 zakázáno pouze ve 2 % pobřežních lokalit v EU, především v Itálii. Ačkoliv vnitrozemské lokality ke koupání vykazují větší rozdíly v kvalitě vody, většina těchto lokalit ve Finsku, Francii, Německu a Švédsku směrné hodnoty rovněž splnila.

Sledování ve čtrnácti členských státech podle nové směrnice o vodách ke koupání

Aby bylo možné určit kvalitu, jsou vody ke koupání testovány na řadu fyzikálních, chemických a mikrobiologických ukazatelů. Členské státy musí dodržovat povinné hodnoty stanovené ve směrnici o vodách ke koupání[2], avšak mohou se dobrovolně rozhodnout pro dodržování přísnějších (nezávazných) směrných hodnot.

V roce 2006 nabyla účinku nová směrnice o vodách ke koupání[3], jež aktualizuje ustanovení o parametrech a sledování podle posledních vědeckých poznatků. Tato nová směrnice klade větší důraz na poskytování informací o kvalitě oblastí ke koupání pro veřejnost. Členské státy musí novou směrnici plně provést do roku 2015, ovšem v roce 2009 sledovalo oblasti ke koupání podle požadavků této směrnice již čtrnáct členských států (Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko).

Další informace:[1] V důsledku opožděného zadání monitorovacího programu v Řecku bylo v roce 2008 sledováno 830 vod ke koupání, které však v roce 2009 nebyly dostatečně sledovány, a nebyly tak zahrnuty do celkových evropských výsledků.

[2] Směrnice 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání.

[3] Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání.

Související obsah

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100