page001.html

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read

Baerekraftig utnyttelse av Europas vann?

Tilstand, utsikter og problemstillinger


Miljøvurderingsrapport 7Forfattere:
S. C. Nixon, T. J. Lack and
D. T. E. Hunt, Water Research Centre
C. Lallana, CEDEX
A. F. Boschet, Agences de l’Eau


Leder ETC-IW: T. J. Lackk
Prosjektansvarlig EEA : N. Thyssen

Files available for download

Download the report as PDF File (Approx. 1.26 Mb)

Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100