Reduksjon av blyutslipp fra bensin 1990-1996.

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read

Reduksjon av blyutslipp fra bensin 1990-1996.

Reduksjon av blyutslipp fra bensin 1990-1996.

Kilde: Dansk EPA

Merk: *dataene henviser til endringer i perioden 1990-1995.

Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100