neste
forrige
elementer

Ozonnedbrytende stoffer, 1950-2100

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read

Ozonnedbrytende stoffer, 1950-2100

Ozonnedbrytende stoffer, 1950-2100

Kilde: RIVM, foreløpige data fra Den meteorologiske verdensorganisasjons ozonutredning 1998.

Merk: Kurven viser blandingsforhold (forekomsthyppighet) av såkalte klorevivalenter framskrevet. Den er basert på scenariet i protokollen til WMO/UNEPs ozonutredning fra 1998, som tar utgangspunkt i maksimalt tillatt utslipp i henhold til protokollene.

Back to conclusions

Permalinks

Dokumenter handlinger