Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner avnitrogen i europeiske elver

Side Sist endret 19.04.2016
1 min read

Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner av nitrogen i europeiske elver

Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100