volgende
vorige
items

Wat we doen

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 15-03-2023
Het EMA voorziet in een brede reeks beoordelingen waarin de toestand van het milieu en milieutrends worden geanalyseerd in samenhang met de druk die wordt uitgeoefend door economische en sociale krachten. Het EMA werkt ook aan de ontwikkeling van scenario's, de evaluatie van beleid en de kwaliteitsbeoordeling van gegevens. Het EMA coördineert bovendien het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie).

EMA-producten omvatten 5-jaarlijkse rapportages over de toestand van het milieu, thematische en technische rapporten, briefings, highlights en informatie op internet, multimedia&nbsp en interactieve internetproducten op het gebied van educatie. Onze dienstverlening omvat deskundige advisering van beleidsmakers, conferenties en bezoeken, informatiesystemen, netwerken en communicatiediensten voor het publiek.

Download de EMA-strategie, de EMA-communicatiestrategie en het jaarlijkse managementplan.

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties