kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Nulinė tarša: didžioji dauguma Europos maudyklų atitinka aukščiausius kokybės standartus

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2021-06-01 Paskutinį kartą keista 2023-06-09
3 min read
Photo: © Marco Verch/Flickr
Šiandien paskelbtos metinės maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis, 2020 m. beveik 83 proc. Europos maudyklų vandens telkinių atitiko griežčiausius Europos Sąjungos puikios vandens kokybės standartus. Naujausias vertinimas, kurį atliko Europos aplinkos agentūra (EAA), bendradarbiaudama su Europos Komisija, grindžiamas 22 276 maudyklų Europoje stebėsena 2020 m. Vertinta ES valstybių narių, taip pat Albanijos ir Šveicarijos maudyklų būklė 2020 m.

Po keturis dešimtmečius trukusių veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią taršai ir ją sumažinti, Europos maudyklų kokybė tebėra aukšta.ES teisė ne tik padėjo pagerinti kokybę bendrąja prasme, bet ir nustatyti sritis, kuriose reikia imtis konkrečių veiksmų.

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas

Visoje Europoje puikios vandens kokybės pajūrio ir vidaus vandenų maudyklų dalis paskutiniais metais pastoviai sudaro apie 85 proc., o 2020 m. siekė 82,8 proc. Atitiktis minimaliems pakankamos vandens kokybės standartams buvo pasiekta 93 proc. 2020 m. stebėtų vietų, o penkiose šalyse – Kipre, Austrijoje, Graikijoje, Maltoje ir Kroatijoje – 95 proc. ar daugiau maudyklų vanduo buvo puikios kokybės.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė:„Maudyklų vandens kokybė Europoje tebėra aukšta ir tai gera žinia europiečiams, kurie šią vasarą vyks į paplūdimius ir maudyklas. Tai yra daugiau kaip 40 metų taikytos maudyklų vandens direktyvos, kuri pareikalavo sunkaus atsidavusių specialistų darbo ir bendradarbiavimo, rezultatas. Gegužės mėn. priimtas Nulinės taršos veiksmų planas padės užtikrinti, kad vandens aplinka būtų tinkama sveikatai ir saugi, o mūsų jūros ir upės – švarios.“

Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius Hansas Bruyninckxas sakė: „Po keturis dešimtmečius trukusių veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią taršai ir ją sumažinti, Europos maudyklų kokybė tebėra aukšta.ES teisė ne tik padėjo pagerinti kokybę bendrąja prasme, bet ir nustatyti sritis, kuriose reikia imtis konkrečių veiksmų.“

Du trečdaliai maudyklų yra Europos pajūriuose. Iš rezultatų aiškiai matyti, kur plaukikai gali rasti geriausios kokybės maudyklų vandenį. Dabartiniame vertinime nepavyko nustatyti kelių maudyklų vandens kokybės kategorijos, nes dėl pandemijos apribojimų paimta nepakankamai mėginių.

2020 m. 296, arba 1,3 proc., maudyklų Europoje buvo prastos kokybės. Nors, palyginti su 2013 m., prastos kokybės maudyklų dalis šiek tiek sumažėjo, liko neišspręstų problemų, ypač susijusių su taršos šaltinių vertinimu ir integruotos vandentvarkos priemonių įgyvendinimu. Jei nepavyksta nustatyti maudyklų taršos kilmės ar priežasties, reikia atlikti specialius taršos šaltinių tyrimus.

Pagal Nulinės taršos veiksmų planą ir laikydamasi Biologinės įvairovės strategijos, Komisija neseniai pradėjo Maudyklų vandens direktyvos peržiūrą.. Tikslas – įvertinti, ar dabartinės taisyklės vis dar yra tinkamos siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir pagerinti vandens kokybę, ir išsiaiškinti, ar yra poreikis tobulinti esamą sistemą, visų pirma, įtraukti naujų rodiklių. Vykdydama šį procesą, netrukus Komisija surengs viešas konsultacijas internetu su suinteresuotaisiais subjektais.

Šių metų ataskaitos išvados bus pristatytos birželio 2 d. per ES žaliąją savaitę vykstančioje sesijoje, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama nulinei taršai. Kartu su šių metų maudyklų vandens kokybės ataskaitos duomenimis EAA taip pat paskelbė atnaujintą sąveikųjį žemėlapį, kuriame galima matyti kiekvienos maudyklos rezultatus. Taip pat teikiamos atnaujintos valstybių ataskaitos ir daugiau informacijos apie direktyvos įgyvendinimą atskirose valstybėse.

 

Pagrindiniai faktai

Per paskutinius 40 metų Europos maudyklų vandens kokybė labai pagerėjo: tokių rezultatų pasiekti taip pat padėjo priimta ES maudyklų vandens direktyva. Pagal šią direktyvą nustatyta vandens kokybės stebėsena ir valdymas kartu su kitais ES aplinkos teisės aktais, pavyzdžiui, 1991 m. priimta Miesto nuotekų valymo direktyva, padėjo radikaliai sumažinti į vandens telkinius išleidžiamų nevalytų ar apvalytų komunalinių ir pramoninių nuotekų kiekį. Dėl to vis daugiau maudyklų taršos lygis mažėjo ir, atitinkamai, labai pagerėjo vandens kokybė. Šiuo metu atliekant Miesto nuotekų valymo direktyvos peržiūrą vertinama, kaip visoje ES būtų galima imtis geresnių veiksmų siekiant nuosekliai spręsti nuotekų pertekliaus problemą, ypač atsižvelgiant į klimato kaitos poveikį.

Maudyklų vandens stebėseną pagal ES maudyklų vandens direktyvos nuostatas vykdo visos ES valstybės narės, taip pat Albanija ir Šveicarija.

Teisės akte nustatyta, kada maudyklų vandens kokybė gali būti klasifikuojama kaip puiki, gera, patenkinama arba prasta, atsižvelgiant į nustatytą fekalinių bakterijų kiekį. Jei vandens kokybė įvertinama prastai, valstybės narės turi imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, uždrausti maudytis arba patarti nesimaudyti, informuoti visuomenę ir imtis tinkamų taisomųjų veiksmų.

 

Daugiau informacijos

2020 m. Maudyklų vandens kokybės vertinimas, įskaitant šalių ataskaitas ir interaktyvų žemėlapį

Būsimos viešos konsultacijos dėl Maudyklų vandens direktyvos

ES taisyklės dėl maudyklų vandens kokybės  

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage