επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σύνθετη αναζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά σε όλη την Ευρώπη — παραμένει κορυφαίος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη συνεχίζει να υπερβαίνει σημαντικά τα συνιστώμενα επίπεδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αποτελώντας σημαντική απειλή για την υγεία μας. Σύμφωνα με τον τελευταίο υγειονομικό έλεγχο της ποιότητας του αέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, 253 000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στην ΕΕ εάν οι συγκεντρώσεις λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων τηρούσαν τις συστάσεις του ΠΟΥ. Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί ή επιδεινώνει την εμφάνιση ορισμένων ασθένειών όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, οι καρδιοπάθειες, το άσθμα και ο διαβήτης, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην υγεία.
Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή, ιδίως για τα παιδιά Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για την ποιότητα του αέρα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων από τις αρνητικές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί πάνω από 1 200 πρόωρους θανάτους ετησίως σε άτομα κάτω των 18 ετών στην Ευρώπη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής. Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, τα επίπεδα των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία, ιδίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ιταλία.