Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση έχει λήξει δημιουργήθηκε 24/11/2009 Δημοσίευση 24/11/2009
Brochure No 1/2009
Cover Image

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 978-92-9213-041-1
: TH-80-09-956-EL-C
: FREE
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100