επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-9-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς του πλανήτη και βλάπτουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Η λύση βρίσκεται στην πρόληψη των αποβλήτων και στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων στην ξηρά.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων