Какви са източниците на отпадъците в моретата и какво е тяхното въздействие върху околната среда?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-9-bg
Публикуван 12-03-2015 Последна промяна 22-04-2016
Все повече отпадъци завършват пътя си в световните океани, като увреждат здравето на екосистемите, убиват животни и излагат човешкото здраве на риск. Решението се крие в превенцията на отпадъците и по-доброто им управление на сушата.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Related briefings

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ