ďalej
späť
body

Infographic

Aké sú zdroje a vplyvy odpadu v moriach?

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-9-sk
Publikované 12. 03. 2015 Posledná zmena 22. 04. 2016
Narastajúce množstvo odpadu končí vo svetových oceánoch a poškodzuje zdravie ekosystémov, spôsobuje úhyn zvierat a ohrozuje ľudské zdravie. Riešenie spočíva v predchádzaní vzniku odpadu a lepšom odpadovom hospodárstve na pevnine.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu