nästa
föregående
poster

Infographic

Var kommer det marina skräpet ifrån och vilka effekter har det?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-9-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2016-04-22
Allt mer skräp hamnar i världshaven och skadar ekosystemen, dödar djur och innebär en hälsorisk för människor. Lösningen är att förhindra avfall och hantera avfallet bättre på land.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder