næste
forrige
emner

En ny global orden

Webside Sidst ændret 21/03 2023
Den globale magt er ved at forskydes. Én supermagt kan ikke fastholde magten, og regionale magtblokke får stigende betydning økonomisk og diplomatisk. I takt med, at den indbyrdes globale afhængighed og samhandel udvides, vil Europa kunne opnå fordele, hvis det kan styrke sin ressourceeffektivitet og videnbaserede økonomi. Fremtidige forskydninger i det økonomiske styrkeforhold kan betyde mindre global indflydelse til EU. På baggrund af de aktuelle ændringer i de globale styringsmekanismer vil det være en vigtig opgave at udforme politikker, der effektivt repræsenterer de europæiske interesser på den internationale scene.

Hvorfor er forskydningen af den globale magt vigtig for dig?

Når lande vokser forholdsvis hurtigt, bliver de ofte økonomisk stærkere, fordi deres marked for produktion og forbrug bliver større. Denne styrke kan de udnytte i internationale forhandlinger om økonomiske anliggender (f.eks. handelsbarrierer og produktstandarder). Men de kan også bruge denne indflydelse på andre områder, bl.a. ved forhandlinger om miljøanliggender.

De ressourcer, der driver de nationale økonomier, påvirker også den internationale magtbalance. De nye økonomiers konkurrenceevne og indflydelse kan blive styrket yderligere, hvis de ejer uundværlige ressourcer, navnlig i lys af ressourcernes ujævne globale fordeling. For eksempel har Bolivia over halvdelen af verdens forekomster af lithium, et metal, der på nuværende tidspunkt er uundværligt i hybridbiler og rene elbiler.

Det globale forbrug af neodym, der er et uundværligt materiale i mange højteknologiske lasere, forventes at firdobles i løbet af de næste 30 år. Dette grundstof findes i væsentlige mængder kun i Kina. Væksten i de tilknyttede industrier vil være næsten totalt afhængig af Kina og dets produktionskapacitet. Konsekvenserne bliver betydelige både for de stater, der ejer sådanne ressourcer og de økonomier, der er afhængige af import.

Figur 1: Udvalgte råmaterialer

Hvorfor er den forstærkede globale konkurrence om ressourcer vigtig for Europa? Adgang til naturlige ressourcer er en afgørende faktor for Europas produktionsgrundlag. Europa er forholdsvis ressourcefattigt og må derfor importere en stor del af de ressourcer, det behøver.

Yderligere information findes i: Global megatrends: intensified global competition for resources: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

 

 

Udvalgte råmaterialer

 

 

Permalinks

Handlinger