næste
forrige
emner

Forurening — stigende brug af kemikalier

Webside Sidst ændret 21/03 2023
I dag produceres de fleste kemikalier af såkaldte »udviklede lande«, men produktionen stiger mere end dobbelt så hurtigt i Brasilien, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika. Disse landes andel af verdens samlede kemiske produktion forventes at stige til omkring 30 % frem til 2020 og til næsten 40 % frem til 2030.

Hvorfor er denne stigende brug af kemikalier vigtig for dig?

Den globale udvikling i forureningen kunne medføre yderligere påvirkning af menneskers sundhed og økosystemerne. For Europa er den umiddelbare risiko, at drikkevand og badevand ikke er sikkert at bruge, og at fødevarer er forurenede, både europæiske varer og importvarer. Desuden kan der være risiko ved den stigende import af kemiske mellemprodukter og kemiske færdigprodukter. I Europa er problemet med reaktivt nitrogen særligt tydeligt i Østersøen, hvis økologiske tilstand allerede er dårlig.

Figur 5: Produktion af kemikalier

For 70 000 til 100 000 kemiske stoffer anslås produktionen at være over en million tons årligt. OECD-landene er de største kemikalieproducenter, men produktionen stiger mere end dobbelt så hurtigt i Brasilien, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Yderligere information findes i: Global megatrends: increasing environmental pollution load: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Figur 5: Produktion af kemikalier

Permalinks

Handlinger